El grup

El Grup d’Estudi sobre la Literatura del Vuit-cents (GELIV) vol actuar com un marc per a la reflexió i la comprensió de l’activitat literària catalana durant el segle XIX. Pren per objecte la varietat característica dels usos literaris del segle dit «de la Renaixença» i s’imposa l’objectiu de contribuir a l’actualització del seu coneixement en l’interès per la renovació documental, la transversalitat i la dilució de les fronteres disciplinars.

En primera instància, el GELIV ha volgut ocupar-se dels discursos sobre la modernitat que emergeixen en el tombant de la Revolució del 1868. Posteriorment, el Grup ha fet atenció a la tradició liberal i progressista que en la segona meitat del segle, més o menys atenta al positivisme, tot interactuant amb la gran línia de força del renaixencisme, amb una retòrica del realisme que no deixa mai de vista l’ascendent classicitzant i romàntic, va decantant el repertori temàtic de la modernitat.

El GELIV és un grup reconegut per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. És actiu des de 1998. Hi han estat vinculats, ultra els membres actuals, els professors Laureà Bonet, Sebastià Bonet, Joaquim Molas i Ramon Pla i Arxé.