Actualitats. Baraja política (“La Campana de Gracia”, 25-XI-1870)

[095] Actualitats. Baraja política, "La Campana de Gracia", any I, núm. 21 (25-XI-1870), p. [1].

Veg. Baraja de la Revolución, "La Campana de Gracia", any I, núm. 21 (25-XI-1870), p. [4]. ¶ Cf. J. M. Bartrina, "Jocs de cartes" (1871), dins Id., Cor infinit i altres poemes, a cura de R. Cabré, Lleida, 2012, ps. 120-129.

, , , ,

0095 LCG 021 1870-09-25