Álbum Artístich de La Renaixensa. Agustí Querol. Julia, passant per sobre’l cadavre de son pare. Reparto LX. — Desembre de 1886

[024] 50 x 35 cm. Arxiu particular.

, ,

0005