Apel·les Mestres, Idilis, Barcelona, 1889, portada

[057] Apeles Mestres, Idilis, ed. ilustrada per l'autor, Barcelona, 1889, portada.

, , , ,