Apel·les Mestres, il·lustració per a “La nit al bosc” (d’Idil·lis, 1889)

[059] Apeles Mestres, Idilis, ed. ilustrada per l'autor, Barcelona, 1889, p. 79.

, , , ,