Apel·les Mestres, il·lustració per a “Los dos Cresos” (d’Idil·lis, 1889)

[058] Apeles Mestres, Idilis, ed. ilustrada per l'autor, Barcelona, 1889, p. 39.

, , , ,