Apeŀles Mestres, La paz de los griegos, 1867

[0132] Apeŀles Mestres, La paz de los griegos, 1867. Llapis sobre paper. Sense signar ni datar. En la cartulina que li fa de suport, a ploma: “Dibuix tret de l’Antic, fet per Apeles Mestres a l’edat de dotze anys”. 318 x 225 mm. Particular.

A. Mestres, “Inter nos”, Pèl & Ploma, 21 (21-X-1899), s. p.: “In illo tempore jo era un dels tres-cents o quatre-cents xicots que anaven a Llotja, diferenciant-me dels de-més en que jo dibuixava pels colzes, a desdir, a dret i a tort... mentres no fossin els caps de guix que em posava al davant l’exceŀlent D. Claudi Lorenzale; lo qual feia que cada vespre, quan passava a corregir-me, em salmodiés invariablement movent el cap d’esquerra a dreta: “Vosté no farà mai res!... Vostè no farà mai res!””.

,