El Llibre verd d’Apel·les Mestres i la literatura, 1874-1884

Domingo, J. M.; Llovera, A., «Il·luminacions de la musa moderna: El Llibre verd d’Apel·les Mestres i la literatura, 1874-1884».
[«Enlightenments on the Modern Muse: Apel·les Mestres’s Llibre verd and Literature, 1874-1884»].

Procedència de les imatges / [Images source]: Apel·les Mestres, Llibre verd, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, fons Apel·les Mestres, números de registre 15467 a 15471.