Atribuït a Lluís Rigalt i Farriols (1814-1894), Estudi de capella. C. 1850

[005] Atribuït a Lluís Rigalt i Farriols (1814-1894), Estudi de capella. C. 1850. Llapis, ploma, aiguada i aquarel·la sobre paper. Sense signar ni datar. 25’7 x 19’5 cm. Particular.

Lluís Rigalt i Farriols, 1814-1894. Dibuixos [catàleg d’exposició], Palau Antiguitats, Barcelona, 2009, núm. 3 (“Podria tractar-se d’alguna escenografia o projecte de decoració efímer”).

, , ,

0005 Rigalt