Barcelona, 1863, l’eixample

[109] Recuerdos de 1863, dins 1864. Almanaque Fotográfico de Barcelona, Eudaldo Puig editor, Barcelona, s. d., p. 8.

J. M. Domingo, 1864. Com es pot ser català, dins [J. M. Muñoz (coord.),] Nadala 2014. 1714-2014. Any XLVIII. Fundació Carulla, Barcelona, 2014, ps. 32-41 (§1).

, , ,

109 1864. AFB-08