Barcelona, plaça del Rei, s. d.

[125] R. S. A. 78. Barcelona.― Plaza del Rey – Columna de Hércules, tarja postal, s. d.

,

125 Barcelona pl Rei font