Bitllet del Círculo Mallorquín, s. d.

[128] Bitllet del Círculo Mallorquín emès a favor de Maria Pons de Pons, s. d. 78 x 141 mm. Col·lecció particular (Barcelona).

,