Inventari

[107] Àngel Guimerà amb amics i companys a Canet de Mar, el 1883, amb motiu de l’estrena de Judith de Welp. Al primer rengle: Lluís Domènech i Montaner, Josep Yxart, Agustí Querol, Francesc Alió, Francesc Matheu, J. Comas, Narcís Oller. Segon rengle: Àngel Guimerà, Josep Llorens, Artur Masriera, Lluís Viader, Lluís Claramunt (el segon per la dreta, en primer pla), Ferran Agulló, Joan Almirall. Tercer rengle: Josep Vilaseca, Josep Blanch, Eduard Toda, Francesc Riba i Lledó, Joan Sardà, F. Gómez Soler, E. Gómez, Emili Coca. Quart rengle: Pere Aldavert, Antoni Aulèstia, Eduard Domènech, Joaquim Riera i Bertran, Pere Santaló, Frederic Soler, M. Serra i Solé