Citació R. Samuel

Una historiografia que tingués cura de les ombres de la memòria ―aqueixes imatges adormides que ens apareixen de sobte i actuen com a sentinelles fantasmagòrics del pensament― faria tanta atenció a les imatges com als manuscrits o als materials impresos. El visual ens proveeix del nostre repertori de figures, dels nostres punts de referència subliminals, dels nostres interlocutors tàcits.
R. Samuel, Theatres of Memory, 1994.