Citació W. Benjamin, 2

Res a dir. Només mostrar.
Walter Benjamin