Emili Molas i Bergés, Del meu cap, ps. 112-113

[116] Emili Molas i Bergés (1870-1918), Del meu cap, volum factici, s. d. (Fons Joaquim Molas de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.) Foto Oriol Molas.

J. Molas, Emili Molas i Bergés. 1870-1918, Om Serveis Editorials, [Ripoll,] 2014. ¶ J. M. Domingo, Usos literaris: Emili Molas i Bergés, 1870-1918, "L'Avenç", 412 (maig 2015), ps. 10-11.

,

116 Emili Molas 112-113 1898