IV Seminari d’Estudis Catalans del Vuit-cents

IV_Seminari_d_Estudis_Catalans_del_Vuit-cents