Jacint Verdaguer, dedicatòria autògrafa de la Col·lecció de Càntics Religiosos per al poble (1889) a la marquesa de Comillas

[102] Jacinto Verdaguer, Colecció de Cantichs Religiosos pel poble [...], música del M. C. Candi, Barcelona, s. d. [1889]. Col. particular (Vic).

, , ,

0102 Verdaguer autògraf