Josep Lluís Pellicer, expedició dels periodistes italians a Vallvidrera, 29 agost 1886

[106] "La Ilustración Artística", any V, núm. 247 (20-IX-1886), p. 335.

Los periodistas italianos en Barcelona, "La Ilustración Artística", any V, núm. 247 (20-IX-1886), p. 335.

, , , ,

106a Pellicer Vallvidrera 1886