“La Campana de Gracia”, capçalera (1870)

[094] "La Campana de Gracia", any I, núm. 2 (15-V-1870), p. [1].

, ,

0094 LCG 002 1870-05-15 capçalera