“La Renaixença” i l’antiquarisme jocfloralesc

[019] La prempsa, dins Lo Xanguet. Almanach enllustrat pera l’any 1872, I. Lopez, editor, Barcelona, s. d. [1871], p. [5].

, , , , ,

“La Renaixença” i l’antiquarisme jocfloralesc