“Lo Rector de Vallfogona” (Barcelona), any I, núm. 10 (19-IX-1874)

[007] “Lo Rector de Vallfogona” (Barcelona), any I, núm. 10 (19-IX-1874), p.1.

J. Torrent, R. Tasis, Història de la premsa catalana, Barcelona, 1966, I, ps. 273-274.

, , ,

“Lo Rector de Vallfogona” (Barcelona), any I, núm. 10 (19-IX-1874)