Lo Xanguet. Almanach per l’any 1873 y 1874 (Barcelona, s. d.)

[009] Lo Xanguet. Almanach per l'any 1873 y 1874, I. López, Barcelona, s. d., p. [7].

, , , , , , , ,

Lo Xanguet. Almanach per l'any 1873 y 1874 (Barcelona, s. d.).