Lo Xanguet. Almanach enllustrat pera l’any 1872 (Barcelona, s. d. [1871])

[014] Lo Xanguet. Almanach enllustrat pera l’any 1872, I. Lopez, editor, Barcelona, s. d. [1871], p. [6].

, , , , , ,

Lo Xanguet. Almanach enllustrat pera l’any 1872, I. Lopez, editor, Barcelona, s. d. [1871]