Los trobadors nous, Barcelona, 1858, portada

[001] Los trobadors nous, Barcelona, 1858, portada.

F. P. Briz, Recorts. Fragments del “Llibre de ma vida”. (1858) Los trobadors nous, “Ilustració Catalana”, any V, núm. 106 (15-III-1884), ps. 69-70: “[...] la divisa o emblema que en la portada havia estampat lo col·lector de l’aplec me deixà enamoradíssim; aquell escut de les barres cimejat per una estela mig apagada per un núvol que s’aclareix i al damunt d’això l’arpa simbolisant la poesia, formaven un conjunt molt agradós que parlava al cor i a l’enteniment, conjunt digne de la idea que encloïa el volum baix les aparences d’un senzill aplec de versos”.

, , ,

Los trobadors nous, Barcelona, 1858, portada.