M. Angelon, Guía satírica de Barcelona, ilustrada por Moliné y Ferran (Barcelona, 1854), p. [15]: font de la plaça del Rei (de Francesc Daniel Molina i Casamajó, 1853)

[124] M. Angelon, Guía satírica de Barcelona [...], ilustrada por Moliné y Ferran, Imprenta de Ramírez, Barcelona, 1854, p. [15].

J. M. Domingo, Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Literatura, modernització urbana i representació coŀlectiva, dins J. M. Domingo (ed.), Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme, Barcelona, 2011, § 4.

, , , ,

124 Angelon Guía 15