Monograma de Narcís Oller

[048] Narcís Oller, Cróquis del natural, Imp. de la Renaixensa, Barcelona, 1879, portada.

J. M. Domingo, Guia urgent de novel·la vuitcentista, dins Studi Catalani. Suoni e Parole [...], a cura di E. Devís e L. Carol, Bononia Univ. Press, Bolonya, 2009, ps. 131-140 (136). ¶ J. M. Domingo, Realisme i imaginació. A propòsit de La bogeria, de Narcís Oller, dins Lectures de literatura catalana contemporània. Noves aproximacions, a cura de J. R. Veny-Mesquida, Jordi Malé i A. Badia, Aula Màrius Torres / Pagès, Lleida, 2009, ps. 9-16 (10-11). ¶ J. M. Domingo, Poesia per al segle. Notes sobre poesia i realisme, 1868-1880, dins De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013, ps. 201-234 (214-215).

, , , ,

0048 Oller monograma