Novetat bibliogràfica: traducció al castellà de L’auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, a càrrec de Lourdes Sánchez

Us anunciem l’aparició de la traducció al castellà de L’auca del senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, a càrrec de la professora Lourdes Sánchez Rodrigo (Universidad de Granada): Santiago Rusiñol, Las aleluyas del señor Esteve, con 28 ilustraciones de Ramón Casas, trad. y notas de Lourdes Sánchez Rodrigo, prólogo de Vinyet Panyella i Balcells, Editorial Renacimiento, Sevilla, 2017.

Trobareu més informació al web de l’editorial:

https://www.editorialrenacimiento.com/biblioteca-de-rescate/1880-las-aleluyas-del-senor-esteve.html