Projectes

Renaixença i literatura, 1854-1898. Institució, representacions i identitat. Període 2013 a 2015. Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, ref. FFI2012-31489. Adscrit al Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida.

La literatura catalana en el vuit-cents: liberalisme, renaixença/-ces i modernitat. Període 2009 a 2011. Finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia, ref. FFI2008-01548/FILO. Adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.

El realisme en la literatura catalana del segle XIX. Teoria i pràctica. Entre el pensament positivista i les tradicions clàssica i romàntica. Període 2004 a 2007. Finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación, ref. HUM2004–06110/FILO. Adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.

Positivisme i modernitat en la literatura catalana, 1868–1898. Període 1998 a 2002. Finançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología, Dirección General de Investigación, ref. PB1998–1181. Adscrit al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.