Publicacions dels investigadors vinculades a la recerca del grup

Referències col·lectives

Josep M. Domingo, El Grup d’Estudi sobre la Literatura del Vuit-cents, 1998-2018, “Zeitschrift für Katalanistik”, 32 (2019), p. 371–373. [pdf]

X. Ferré, Recerques sobre el vuit-cents, “L’Espill”, 46 (2014), p. 49-54. [pdf]

J. M. Domingo, Sobre els estudis i edicions recents de literatura catalana del segle XIX. Notes per a una sinopsi, “Anuari Verdaguer”, 13 (2005), p. 249-276. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/76061/103702

2018

Josep Camps, “Situació de Rafael Tasis en la literatura catalana del segle XX”,  dins Montserrat Bacardí, Francesc Foguet (ed.), Constel·lació tasiana: contextos i relacions, Societat Catalana de Llengua i Literatura / Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2018, p. 33-62.

Josep Camps, Josep M. Miquel i Vergés i la poesia vuitcentista: a propòsit d’Antologia general de la poesia catalana (1936) i Els primers romàntics dels països de llengua catalana (1944), “Randa”, 80 (2018), p. 143-161.

Josep Camps, Maria Dasca, Entenebrats [ressenya], “Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX”, 25 (2017) [2018], p. 265-271.

Josep Camps, Literatura i religiositat en Jacint Verdaguer: una lectura del pròleg d’Idil·lis i cants místics, “Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX”, 26 (2018), p. 205-226.

Josep M. Domingo, “Aribau, Bonaventura Carles”, dins Joep Leerssen with the assistance of Anne Hilde van Baal, Jan Rock (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018, vol. I, p. 224-225, s. v.

Josep M. Domingo, “Briz i Fernández, Francesc Pelagi”, dins Joep Leerssen with the assistance of Anne Hilde van Baal, Jan Rock (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018, vol. I, p. 251, s. v.

Josep M. Domingo, “Piferrer i Fàbregas, Pau”, dins Joep Leerssen with the assistance of Anne Hilde van Baal, Jan Rock (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018, vol. I, p. 484, s. v.

Josep M. Domingo, “Rubió i Ors, Joaquim”, dins Joep Leerssen with the assistance of Anne Hilde van Baal, Jan Rock (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018, vol. I, p. 514-515.

Josep M. Domingo, “Soler i Hubert, Frederic”, dins Joep Leerssen with the assistance of Anne Hilde van Baal, Jan Rock (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018, vol. I, p. 540.

Josep M. Domingo, “Yxart, Josep”, dins Joep Leerssen with the assistance of Anne Hilde van Baal, Jan Rock (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018, vol. I, p. 594.

Josep M. Domingo, “Text editions” [en la literatura catalana del segle XIX], dins Joep Leerssen with the assistance of Anne Hilde van Baal, Jan Rock (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018, vol. II, p. 739-740, s. v.

Josep M. Domingo, “Commemorations, festivals” [en el camp literari català del segle XIX], dins Joep Leerssen with the assistance of Anne Hilde van Baal, Jan Rock (ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018, vol. II, p. 743-745, s. v.

Enric Cassany, Josep M. Domingo, Literatura contemporània (I). El Vuit-cents, dins Àlex Broch (dir.), Història de la literatura catalana, v, Enciclopèdia Catalana / Editorial Barcino / Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2018.

Josep M. Domingo, Enric Cassany, “Pròleg” a Enric Cassany, Josep M. Domingo, Literatura contemporània (I). El Vuit-cents, dins Àlex Broch (dir.), Història de la literatura catalana, v, Enciclopèdia Catalana / Editorial Barcino / Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2018, p. 13-16.

Josep M. Domingo, “Poètiques. De les bones lletres a la literatura“, dins Enric Cassany, Josep M. Domingo, Literatura contemporània (I). El Vuit-cents, dins Àlex Broch (dir.), Història de la literatura catalana, v, Enciclopèdia Catalana / Editorial Barcino / Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2018, p. 63-96.

Josep M. Domingo, “La literatura catalana” [de la crisi de l’antic règim a l’ordre liberal], dins Enric Cassany, Josep M. Domingo, Literatura contemporània (I). El Vuit-cents, dins Àlex Broch (dir.), Història de la literatura catalana, v, Enciclopèdia Catalana / Editorial Barcino / Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2018, p. 97-126.

Josep M. Domingo, “Renaixença i literatura catalana, 1859-1893”, dins Enric Cassany, Josep M. Domingo, Literatura contemporània (I). El Vuit-cents, dins Àlex Broch (dir.), Història de la literatura catalana, v, Enciclopèdia Catalana / Editorial Barcino / Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2018, p. 153-198.

Josep M. Domingo, “Teodor Llorente”, dins Enric Cassany, Josep M. Domingo, Literatura contemporània (I). El Vuit-cents, dins Àlex Broch (dir.), Història de la literatura catalana, v, Enciclopèdia Catalana / Editorial Barcino / Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2018, p. 369-374.

Josep M. Domingo, “Apeŀles Mestres, 1875-1907”, dins Enric Cassany, Josep M. Domingo, Literatura contemporània (I). El Vuit-cents, dins Àlex Broch (dir.), Història de la literatura catalana, v, Enciclopèdia Catalana / Editorial Barcino / Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2018, p. 433-448.

Anna Llovera, L’últim Verdaguer. Modernitat i idil·li a La pomerola. Primavera (1896), “Anuari Verdaguer”, 26 (2018), p. 255-262. Accés en línia: https://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/348622/439858

Ramon Panyella, Ciurans, Enric (2016): La naturalesa en el teatre de Guimerà: una proposta de lectura, Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona […] [ressenya], “Els Marges”, 114 (hivern 2018), p. 113-117.

Ramon Panyella, ed.] Eduard Vidal i Valenciano, Tal faràs, tal trobaràs, ed. i presentació a càrrec de Ramon Panyella Ferreres, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 2018. Accés en línia: http://redit.institutdelteatre.cat/handle/20.500.11904/1022


2017

Josep Camps, “Els crits de ràbia afoguen la parla dels canons”: imatges de la Guerra de Successió a la poesia d’Àngel Guimerà, “Anuari Verdaguer”, núm. 24 (2016) [2017], p. 87-108. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/329572/420155

Josep Camps, “Sobre la recuperació de la figura d’Àngel Guimerà durant el franquisme: a propòsit d’una polèmica entre Josep Miracle i Josep Pla”, dins Estudis de llengua i literatura catalana / LXXI. Homenatge a Kálmán Faluba 1. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2017, p. 113-130.

Josep Camps, Joan Solà i la literatura catalana: notes per a un estudi, “Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell”, núm. 8 (2017), p. 23-29.

Josep Camps, Cartografiant la literatura catalana de les terres gironines, “Serra d’Or”, núm. 691-692 (juliol-agost de 2017), p. 93-94.

Josep Camps, Carola Duran (ed.), Correspondència entre Àngel Guimerà i Jaume Ramon i Vidales, 1865-1898, “Revista de Lengua y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca”, núm. XXII (2017), p. 252-255.

Maria Dasca, Ramon Casas a París, “Revista de Catalunya”, 298 (abril-maig-juny 2017), p. 195-215.

Josep M. Domingo & Anna Llovera, “Il·luminacions de la musa moderna: el Llibre verd d’Apel·les Mestres i la literatura, 1874-1884″, dins M. Pérez Saldanya, R. Roca Ricart (eds.), Actes del Dissetè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de València, 7-10 de juliol de 2015 [Recurs electrònic]. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans / Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 2017, p. 293-306. [pdf]

Josep M. Domingo, “De Mistral, Mirèio, II, a Verdaguer, La Pomerola, III, etc.”, dins A. Carrera, I. Grifoll (eds.), Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans. Barcelona / Lhèida, Generalitat de Catalonha / Institut d’Estudis Ilerdencs, p. 691-699. [pdf]

Anna Llovera, “De Mirèio a La masia dels amors, de Francesc P. Briz”, dins A. Carrera, I. Grifoll (eds.), Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans. Barcelona / Lhèida, Generalitat de Catalonha / Institut d’Estudis Ilerdencs, p. 761-768. [pdf]

Anna Llovera, La pagesia, d’Oller i d’Yxart: l’estratègia del grotesc, “Anuari Verdaguer”, núm. 24 (2016) [2017], p. 185-193. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/329577/420159

Ramon Panyella, Introducció, edició i annexos de Francesc Pelai Briz, Lo llibre de ma vida. Lleida, Punctum (El Vuit-cents, 13), 2017.

Rafael Roca, Tres conferències sobre el Tirant lo Blanch a València (1912, 1919 i 1921), “Tirant”, núm. 20 (2017), p. 199-208.

Margalida Tomàs, “Cent anys de filologia: estudiosos de la llengua i la literatura”, dins S. Vila-Sanjuán (ed.), El palau de l’humanisme. Cent anys de Bones Lletres al Palau Requesens. Barcelona, Comanegra, p. 117-122.

Margalida Tomàs, “La formació d’un poeta. La poesia romàntica juvenil de Ramon Picó i Campamar (1864-1872)”, dins P. Salas Vives (ed.), Ramon Picó i Campamar. Un home de la Renaixença. Mallorca, El Gall Editor, p. 179-205.

Margalida Tomàs, “Aproximació a la biografia de Ramon Picó i Campamar. (1848-196)”, dins P. Salas Vives (ed.), Ramon Picó i Campamar. Un home de la Renaixença. Mallorca, El Gall Editor, p. 281-322.

2016

Francesc Bernat, “La minorització del català a l’edat moderna i contemporània: abast, evolució i límits”, dins M. À. Pradilla (cur.), Sapientiae Liberi Libertati Sapientes. Miscel·lània d’homenatge a Joan Martí i Castell, volum I. Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2016, p. 25-31.

Francesc Bernat, “La introducción histórica del castellano en los territorios catalanoparlantes”, dins C. Alén Garabato et alii (eds.), Rencontres en sciences du langage et de la communication. Mélanges offerts à Henri Boyer par ses collègues et amis. Paris, L’Harmattan, 2016, p. 149-159.

Josep Camps, Geografia literària: un projecte per a cartografiar i divulgar la literatura dels Països Catalans, “Estudis Romànics”, núm. XXXVIII (2016), p. 387-395. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/309533/399512

Josep Camps, Marià Aguiló. Cartes sobre el Renaixement, “Revista de Filología Románica”, volum 32,
núm. 1 (2015 [2016]), p. 177-179.

Roger Canadell, Josep Anselm Clavé. Una vida al servei de la cultura i la llibertat. Barcelona, Editorial Comanegra, 2016.

Roger Canadell, “The construction of Republican myths in the work of Josep Anselm Clavé”, dins E. Samper (ed.), The Myths of the Republic: Literature and Identity. Kassel, Edition Reichenberger, 2016, p. 5-22.

Montserrat Comas, L’epistolari de Víctor Balaguer. Gestió, ús i potencial historiogràfic d’un document excessiu, “Cercles. Revista d’història cultural”, núm. 19 (2016), p. 29-53. Accés en línia:
http://revistes.ub.edu/index.php/cercles/article/view/1002/19882

Montserrat Comas, “Eduard Toda, Víctor Balaguer i Vilanova i la Geltrú”, dins Eduard Toda i Güell (1855-1941): de Reus al món. Reus, Institut Municipal de Museus, 2016, p. 73-83.

Maria Dasca, A Chivalric Reading of Eaarly Twentieth Century Catalanism, “eHumanista: Journal of Iberian Studies”, 10 (2016), p. 84-99. Accés en línia:
http://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ivitra/volume10/B/4.%20Dasca.pdf

Maria Dasca, Entenebrats. Literatura catalana i bogeria. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016.

Josep M. Domingo & Anna Llovera, “Enlightenments on the Modern Muse: Apel·les Mestres’s Llibre verd and Literature, 1874-1884”, trad. Albert Álvarez, dins E. Samper (ed.), The Myths of the Republic: Literature and Identity. Kassel, Edition Reichenberger, 2016, p. 59-74.

Josep M. Domingo, L’Arxiu Rubió i Ors a la Biblioteca de Catalunya, “L’Avenç”, núm. 429 (desembre 2016), p. 70-71.

Josep M. Domingo, Drama, èpica, evangeli. Víctor Balaguer historiador, 1853-1863, “Anuari Verdaguer”, núm. 23 (2015) [2016], p. 175-185. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/329498/420081

Anna Llovera, Pairalisme i identitat al segle XIX català: una construcció des de la imaginació literària, “Catalonia” (París), núm. 18 (2016), p. 1-15. Accés en línia:
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/site2015/wp-content/uploads/2016/07/Catalonia-18-Llovera.pdf

Joan-Lluís Marfany, Joan de Balle, plagiari?, “Recerques”, núm. 71 (2016), p. 95-124.

Ramon Panyella, Història, política, literatura. A 150 anys de la Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón de Víctor Balaguer. Jornades Internacionals, “Llengua & Literatura”, núm. 26 (2016), p. 257-260. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/view/306374/396281

Rafael Roca, “Els discursos sobre la llengua literària en la Renaixença valenciana”, dins J. M. Nadal & F. Feliu (eds.), Constructing Languages. Norms, myths and emotions. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2016, p. 145-161.

Rafael Roca, La Corona d’Aragó en l’epistolari entre Jerónimo Borao i Víctor Balaguer (1848-1878), “Cercles. Revista d’història cultural”, núm. 19 (2016), p. 95-117. Accés en línia:
http://revistes.ub.edu/index.php/cercles/article/view/17082/19885

Rafael Roca, “Tots som fills de Llorente. El llorentinisme de Carles Salvador”, dins E. Casanova & J. D. Climent (eds.), Carles Salvador (1893-1955). Escriptor, gramàtic, mestre. València, AVL, 2016, p. 113-153.

Rafael Roca, “Quan el mal ve d’Almansa…”. El reflex literari vuitcentista de la Guerra de Successió a València, “Anuari Verdaguer”, núm. 23 (2015) [2016], p. 351-368. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/329508/420115

Lourdes Sánchez, Tot buscant Víctor Balaguer a la premsa d’Andalusia (1859-1873), “Cercles. Revista d’història
cultural”, núm. 19 (2016), p. 119-154. Accés en línia:
http://revistes.ub.edu/index.php/cercles/article/view/1006/19886

Gabriel Sansano, “First Spanish Republic and Society. Theatre in Valencia (1873-1874). A first approach”, dins E. Samper (ed.), The Myths of the Republic: Literature and Identity. Kassel, Edition Reichenberger, 2016, p. 41-58.

Magí Sunyer, Identitats en el primer teatre català contemporani (1859-1874), “Catalonia” (París), núm. 18 (2016), p. 1-17. Accés en línia:
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/site2015/wp-content/uploads/2016/07/Catalonia-18-Sunyer.pdf

Magí Sunyer, Catalunya i Democràcia: el cercle de Víctor Balaguer en 1857-1860, “Cercles. Revista d’història
cultural”, núm. 19 (2016), p. 55-74. Accés en línia:
http://revistes.ub.edu/index.php/cercles/article/view/1003/19883

Magí Sunyer, “First Republican Theatre in Catalan: satires and parodies”, dins E. Samper (ed.), The Myths of the Republic: Literature and Identity. Kassel, Edition Reichenberger, 2016, p. 23-40.

Margalida Tomàs, “An approach to the poetic work of Rossend Arús”, dins E. Samper (ed.), The Myths of the Republic: Literature and Identity. Kassel, Edition Reichenberger, 2016, p. 95-114.

Margalida Tomàs, Amor i literatura. Les relacions sentimentals de Marià Aguiló, “Randa”, núm. 76 (2016), p. 63-102.

Margalida Tomàs, El camí cap a la professionalització intel·lectual de Marià Aguiló. Erudició i biblioteca (1851-1861), “Randa”, núm. 77 (2016), p. 77-115.

Margalida Tomàs, Ramon Panyella i Ferreres, Francesc Pelai Briz: entre la literatura i l’activisme patriòtic, “Estudis Romànics”, núm. XXXVIII (2016), p. 480-483. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/309560/399539

2015

Francesc Bernat, “Una gramàtica escolar catalana inèdita del s. XIX: els Elements de gramàtica lexicològica de Salvador Vilanova i Pujals”, dins Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, volum I. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, p. 85-97.

Francesc Bernat, “El baleàric com a dialecte oriental del català: una revisió historiogràfica de la qüestió”, dins Mònica Güell (ed.), Les Illes Balears: Literatura, llengua, història, arts / Les Iles Baléares: Littérature, langue, histoire, arts, Canet (Catalunya Nord), Edicions del Trabucaire, 2015, p. 61-69.

Josep Camps Arbós, “Traduccions castellanes de l’obra de Narcís Oller (1880-1916)”, dins Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, volum III. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, p. 123-135.

Josep Camps Arbós, Felip de Saleta i Cruixent (1851-1877): vida i obra d’un escriptor romàntic gairebé desconegut, “Anuari Verdaguer”, núm. 22 (2014) [2015], p. 27-67. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/302452/392130

Josep Camps Arbós (amb F. Foguet), “Una proposta de rutes literàries pel Pla d’Urgell”, dins Pels vells carrers del poble. Territori, marca, educació i patrimoni. Vic, Servei de Publicacions Institucionals UVic-UCC, 2015, p. 185-193.

Josep Camps Arbós, Pròleg, edició i annexos de Ramon Xuriguera, L’aportació de l’occident català a l’obra de la Renaixença. Lleida, Punctum & GELIV, 2015, p. vii-xxvii i 188-210.

Josep Camps Arbós, Teodor Llorente. Obra valenciana completa, “Llengua & Literatura”, núm. 25 (2015), p. 153-157. Accés en línia: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000211%5C00000051.pdf

Montserrat Comas, “La impremta a l’inici del segle XIX: canvi de règim, canvi de registre”, dins Jornades llibre antic: llibre antic: memòria del passat. Reus, Centre de Lectura de Reus, 2015, p. [15]-39.

Montserrat Corretger, La literatura de la Renaixença en la crítica dels anys vint i trenta (1922-1939) i en l’exili, “Afers”, volum XXX, núm. 80/81 (2015), p. 269-292.

Josep M. Domingo, Usos literaris: Emili Molas i Bergés, 1870-1918, “L’Avenç”, 412 (maig 2015), p. 10-11.

Anna Llovera, Epistolari entre Josep Yxart i Isaac Pavlovsky, 1885-1890, “Els Marges”, 105 (hivern de 2015), p. 65-82.

Anna Llovera, Francesc de S. Maspons i Labrós, Lo rondallaire. Tercera sèrie. Cuentos populars catalans, “Estudis de Literatura Oral Popular”, 4 (2015), p. 182-185. Accés en línia: http://revistes.publicacionsurv.cat/index.php/elop/article/view/714/682

Ramon Panyella, La dialèctica Renaixença/felibritge vista a través de la relació entre Francesc Pelai Briz i els felibres Frederic Mistral i Josèp Romanilha, “Revista de Catalunya”, 292 (octubre-novembre-desembre de 2015), p. 11-21.

Rafael Roca Ricart, “The reception of Tirant lo Blanch in Valencia in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century”, dins Anna Maria Babbi & Vicent Josep Escartí (eds.), More about ‘Tirant lo Blanc’. John Benjamins Publishing Company, 2015 (en premsa), p. 139-152.

Rafael Roca Ricart, Francesc Pelai Briz: entre la literatura i l’activisme patriòtic, de Ramon Panyella i Ferreres, “Els Marges”, 105 (hivern de 2015), p. 122-124.

Magí Sunyer, Mites per a una nació. De Guifré el Pelós a l’Onze de Setembre, Eumo, Vic, 2015.

Magí Sunyer, Trafalgar, 10. Pilar Prim, de Narcís Oller: el triomf del novel·lista, a “Els Marges”, 107 (tardor de 2015), p. 76-92.

Magí Sunyer, La Renaixença, una paradoxa en tres actes i un pròleg, “Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics”, núm. XXVI (2015), p. 95-114. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/ButlletiSCEH/article/view/302314/391996

Magí Sunyer, Un bell tractat de plurilingüisme, a “Caplletra”, 59 (tardor 2015), p. 249-253.

Magí Sunyer, Rafael Roca, (ed.), Teodor Llorente, cent anys després, “Estudis Romànics”, 37, p. 600-603. Accés en línia: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000214%5C00000033.pdf

Magí Sunyer, “Identities and Literature in Catalonia: 1858-1868”, dins Flocel Sabaté (ed.), Conditioned identities. Wished-for and unwishd-for identities. Bern, Peter Lang, 2015, p. 151-173.

Magí Sunyer, “El Ball de Serrallonga de Víctor Balaguer”, dins Teatralitat popular i tradició. Cata-roja, Ed. Afers, 2015, p. 65-72.

2014

J.-Ll. Marfany, Un poema recuperat: “La industria catalana” de Josep Sol i Padrís, “Els Marges”, 103 (2014), ps. 26-38.

J. M. Domingo, Per a Jordi Castellanos, “Llengua & Literatura”, 24 (2014), ps. 329-333. Accés en línia: http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/article/view/80234/79968

J. M. Domingo, 1864. Com es pot ser català, dins [Josep M. Muñoz (coord.),] Nadala 2014. 1714-2014. Any XLVIII. Fundació Carulla, Fundació Carulla, Barcelona, 2014, ps. 32-41.

J. Camps, Llegir Teodor Llorente al segle XXI, “Llengua & Literatura”, 24 (2014), ps. 167-171. Accés en línia: http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/article/view/80084/79818

J. Camps, Jacint Verdaguer. En defensa pròpia. A cura de Lluïsa Plans Girabal, “Anuari Verdaguer”, 21 (2013 [2014]), ps. 175-180. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/279190/367709

J. Camps, Antònia Tayadella. Sobre literatura del segle XIX, “Anuari Verdaguer”, 21 (2013 [2014]), ps. 180-186. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/279191/367710

Montserrat Comas, Les respostes de Víctor Balaguer, “Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer”, núm. 7 (2014), p. 11-32. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiBalaguer/article/view/312704/402784

F. Bernat, Una proposta de periodització per a la història social de la llengua catalana, dins M. Pujol Berché (ed.), Recherches sur la langue catalane, Lambert-Lucas, Limoges, 2014, ps. 267-277.

R. Cabré, Pilar Prim o la voluntat de viure. La novel·la i la seva història, pròleg a Narcís Oller, Pilar Prim, Cossetània, Valls, 2014, ps. 9-47.

X. Ferré Trill, Aportació de Joaquim Santasusagna a la historiografia literària, “Els Marges”, 104 (2014), ps. 46-62.

R. Roca, Teodor Llorente i les Festes Llatines de Montpeller (1878), dins C. Alén, C. Torreilles i M.-J. Verny (éds.), Los que fan viure e treslusir l’occitan. Actes du Xe congrès de l’AIEO. Béziers, 12-19 juin 2011, Lambert-Lucas, Lemòtges, 2014, ps. 823-832.

R. Roca, La commemoració del centenari de Teodor Llorente i Olivares (2011), “Llengua & Literatura”, 24 (2014), ps. 315-320. Accés en línia: http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/article/view/80231/79965

R. Roca, El segle XIX, clau de volta de la literatura catalana, “eHumanista/IVITRA”, 5 (2014), ps. 1-3. Accés en línia: http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/5

A. Llovera, La popularització de Darwin, dins D.D.A.A., Darwinisme: Recepció a Espanya i Catalunya, Europeana Exhibitions (2014). Accés en línia: http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/darwin-darwinism-ca

A. Llovera (amb G. Fabregat), Projecte Almirall: notes sobre la recepció de la literatura romàntica a la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, “Cercles”, 17 (2014), ps. 157-172. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/Cercles/article/view/280219/367907

A. Llovera (amb J. M. Domingo, C. March, M. Miret i A. M. Sans), Frederic Mistral (1830-1914). La terra i els somnis, “Arts. Revista del Cercle de Belles Arts”, 39 (2014), ps. 46-49. Accés en línia: http://www.cerclebellesarts.com/pdfs/arts39.pdf

2013

R. Panyella, Francesc Pelai Briz: entre la literatura i l’activisme patriòtic, PAM, Barcelona, 2013. (Premi de la Crítica “Serra d’Or” 2014.)

R. Cabré, Notes sobre els escriptors del realisme i la creació de la modernitat, dins De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013, ps. 121-199.

J. M. Domingo (amb la coŀlaboració de F. Cortès), Joaquim Rubió i Ors. Usos del romanticisme, dins La literatura catalana contemporània: intertextos, influències i relacions, ed. a cura de M. Bacardí, F. Foguet i E. Gallén, Institut d’Estudis Catalans / Societat Catalana de Llengua i Literatura / Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2013, ps. 81-103. Accés en línia: http://publicacions.iec.cat/Front/repository/pdf/00000194%5C00000067.pdf

J. M. Domingo, Magnitud i desencís. Verdaguer, poeta, dins Verdaguer reavaluat. El fons de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, a cura de R. Pinyol i I. de Colmenares, Facultat de Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull / Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, Barcelona, 2013, ps. 35-46.

J. M. Domingo, Sobre la Renaixença, “L’Avenç”, 390 (maig 2013), ps. 26-35.

J. M. Domingo, The Jocs Florals in Contemporary Catalan Literature, trad. M. Black, “Catalan Historical Review”, 6 (2013), ps. 73-83. Accés en línia: http://revistes.iec.cat/index.php/CHR/article/viewFile/67245/pdf_443

X. Ferré Trill, La cultura positivista de la revista “El Porvenir” (1876-1877), dins De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013, ps. 29-45.

J. M. Bartrina, ¡Guerra a Dios!, acompanyat de Dios, de Francesc Sunyer i Capdevila, ed. a cura de Xavier Ferré Trill, Publicacions URV, Tarragona, 2013.

A. Llovera (ed.), Epistolari entre Narcís Oller i Isaac Pavlosky, 1885-1923. Extrets, dins De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013, ps. 345-404.

De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013.

F. Bernat, Una aproximació inèdita del segle XIX a l’aranès, “Lingüistica occitana”, 9 (agost 2013), ps. 52-62. Accés en línia: http://revistadoc.com/wp-content/uploads/2013/07/LinguisticaOccitana9Bernat.pdf

J. M. Ribera, La presència dels intel·lectuals positivistes i dels escriptors realistes catalans en les revistes madrilenyes: dels índexs de la “Revista Contemporánea” (1875-1907) als volums de “La España Moderna” (1889-1914), dins De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013, ps. 257-274.

T. Llorente, Obra valenciana completa, ed. crítica de R. Roca, Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2013.

G. Sansano, Vicenç Albertí i la reescriptura del teatre popular espanyol de l’últim terç del segle XVIII. A propòsit d’El critat de les obligacions i altres obres, dins Vicenç Albertí i el teatre entre la Il·lustració i el Romanticisme, PAM, Barcelona, 2013, II, ps.  179-204.

M. Sunyer, Poesia positivista revolucionària a frec del Modernisme, dins De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013, ps. 275-293.

2012

A. Tayadella, Sobre literatura del segle XIX, a cura de J. M. Domingo, pròleg d’E. Gallén, J. M. Domingo i E. Cassany, Universitat de Barcelona / Societat Verdaguer, Barcelona, 2012. (Premi de la Crítica “Serra d’Or” 2014.)

J. Camps, Carles Bosch de la Trinxeria i la novel·la: literatura, societat urbana i intenció moral, “Anuari Verdaguer”, 19 (2011 [2012]), ps. 115-133. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/262241/349627

D. Pons, Identitat, creativitat i universalitat en tres escriptors mallorquins de l’inici del segle XX, dins M. Sunyer i M. Corretger (eds.), Mitologia, simbologia i literatura, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, “Biblioteca Milà i Fontanals”, 59, Barcelona, 2012, ps. 23-46.

L. Sánchez Rodrigo, La recepció de Verdaguer a la premsa granadina d’entresegles, “Anuari Verdaguer”, 19 (2011 [2012]), ps. 461-471. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/262422/349639

A. Llovera, Notes sobre caritat i literatura, 1871-1899. Discursos sobre la virtut, “Anuari Verdaguer”, 19 (2011 [2012]), ps. 307-321. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/262410/349592

J. M. Domingo, Jocs Florals de Barcelona. 1859-1908, [carpeta: text + 8 làmines], Edicions de La Central / Museu d’Història de Barcelona / Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, 2010 [2012].

J. M. Domingo, Febre social i vida oculta, pròleg a Narcís Oller, La febre d’or, Cossetània, Valls, 2012, ps. 9-29.

J. M. Domingo, Viure de la vida passada. Medievalisme vuitcentista i literatura catalana, dins Flocel Sabaté (coord.), L’edat mitjana. Món real i espai imaginat, Afers, Catarroja / Barcelona, 2012, ps. 227-242.

Joc literari i estratègies de representació. 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona, ed. a cura de J. M. Domingo, Societat Catalana de Llengua i Literatura, Barcelona, 2012.

M. Sunyer, M. Corretger (eds.), Mitologia, simbologia i literatura (1890-1939), PAM, Barcelona, 2012.

M. Corretger, Al marge: escriptors catalans del segle XIX, Onada, Benicarló, 2012.

J.-Ll. Marfany, El Vapor, Aribau i López Soler o al Cèsar el que és del Cèsar, “Els Marges”, 96 (2012), ps. 16-45.

J.-Ll. Marfany, El cercle madrileny d’Aribau o la vida literària a Catalunya, “Els Marges”, 97 (2012), ps. 108-113.

R. Roca, La mitificació vuitcentista del passat medieval: la figura de Jaume I, rei d’Aragó, “eHumanista/IVITRA”, 2 (2012), ps. 271-285. Accés en línia: http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/2

Montserrat Comas, La impremta catalana i els seus protagonistes: 1800-1833, Universitat de València, València, 2012.

2011

R. Canadell, Clavé i la construcció d’una tradició poètica, “Anuari Verdaguer”, 17 (2009 [2011]), ps. 173-184. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/243140/325844

M. Comas, Júlia, l’estratègia femenina de Víctor Balaguer, “Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer”, núm. 4 (2011), p. 129-142. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiBalaguer/article/view/249138/333415

M. Comas, “La Biblioteca Museu Balaguer. Surge et ambula”, dins Llum entre ombres. 6 biblioteques singulars a la Catalunya contemporània. Vilanova i la Geltrú, Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, 2011, p. 88-115.

M. Comas, “Joan Oliva Milà. Perfil biogràfic”, dins Llum entre ombres. 6 biblioteques singulars a la Catalunya contemporània. Vilanova i la Geltrú, Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, 2011, p. 12-16.

J. M. Domingo, Renaixença: el mot i la idea, “Anuari Verdaguer”, 17 (2009 [2011]), ps. 215-234. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/243143/325847

J. M. Domingo (ed.), Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme, Museu d’Història de Barcelona, Barcelona, 2011.

J. M. Ribera, Díptico viajero: Josep Pin i Soler en Bucarest y en Constantinopla, “Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca” (Madrid, UNED), XVI (2011), ps. 57-77. Accés en línia: http://dx.doi.org/10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6000

R. Roca, La Renaixença valenciana i el redescobriment del país. El Centre Excursionista de Lo Rat Penat (1880-1911), Denes, Paiporta, 2011.

L. Sánchez Rodrigo, Santiago Rusiñol a la Granada de postguerra, “Serra d’Or”, 617 (maig 2011), ps. 47-52.

M. Sunyer, El mite de la terra alta, “Caplletra”, 50 (2011), ps. 159-180.

M. Sunyer, Manuel Milà i Fontanals i els mites de la Renaixença, dins Actes del Simposi Manuel Milà i Fontanals, Institut d’Estudis Penedesencs, Vilafranca del Penedès, 2011, ps. 172-176.

2010

Àlbum Narcís Oller, edició de R. Roig, pròleg de J. M. Domingo, [documentació d’Andreu Gabriel], Cossetània, Valls, 2010.

R. Canadell, L’idil·li en l’obra poètica i musical de Josep Anselm Clavé, dins L’idil·li als segles XIX i XX. Literatura, música i arts plàstiques, Obrador Edèndum / Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2010, ps. 151-181.

C’est ça le théâtre! Josep Yxart i el teatre del seu temps, a cura de J. M. Domingo i R. Cabré, Punctum / Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents, Lleida, 2009 [2010].

R. Panyella, Notes de progrés i modernitat sobre la literatura catalana de la segona meitat del segle XIX en el periodisme literari de Josep Roca i Roca, dins Concepcions i discursos sobre la modernitat en la literatura catalana dels segles XIX i XX, a cura de R. Panyella, Punctum & GELCC, Lleida, 2010, ps. 43-61.

D. Pons i Pons, El binomi identitat-universalitat en la poesia de M. Costa i Llobera i Joan Alcover, “Caràcters” (València), 2010, p. 15.

F. Bernat, La figura de Jaume I en les històries de la literatura catalana del segle XIX, “Catalonia”, 5, ps.1-13. Accés en línia: http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Bernat_Jaume_I.pdf

F. Bernat, La frontera lingüística del català a l’Aragó segons Manuel Milà i Fontanals, dins Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM / AILLC, Barcelona, 2010, I, ps. 235-246.

F. Bernat, Les relacions històriques entre les llengües catalana i occitana segons Manuel Milà i Fontanals dins Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM / AILLC, Barcelona, 2009-2010, III, ps. 85-95.

J. M. Ribera, Els escriptors finiseculars a la llar hispana i els fluents llindars d’un model d’interliterarietat, “Caplletra”, 48 (2010), ps. 71-92.

A. Arroyo, J. M. Ribera, Literaturas peninsulares en contacto: castellana, catalana, gallega y vasca, Universidad Complutense de Madrid, 2010.

J. M. Ribera, Modelos literarios de la Renaixença: Ángel Saavedra, duque de Rivas, en la poética de Joaquim Rubió i Ors, dins Ángel Saavedra, escritor emblemático del romanticismo español, Temuco, Ediciones de la Universidad de La Frontera, 2010, ps. 9-21.

G. Sansano, La fortuna de Ramón de la Cruz en el teatre català vuitcentista: els inicis de Josep Robrenyo, dins Interacciones entre las literaturas ibéricas, Peter Lang, 2010, vol. 3., ps. 493-510.

G. Sansano, Francesc Renart (1783-1853) i els orígens del teatre català vuitcentista, dins “Catalan Review”, XXIV (2010), ps. 171-188.

M. Sunyer, El rei jove: Mallorca cristiana, de Damas Calvet, dins C. Oriol, E. Samper (eds.), El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura, Publicacions URV, Tarragona, 2010, ps. 169-184.

M. Sunyer, Relacions catalanogallegues a la Revista Gallega (1895-1907), dins Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM / AILLC, Barcelona, 2010, II, ps. 217-224.

L. Sánchez Rodrigo, Els jardins literaris de Santiago Rusiñol (1895-1903), dins Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM / AILLC, Barcelona, 2010, II, ps.195-202.

2009

R. Cabré, Narcís Oller, dins Albert Rossich (coord.), Panorama crític de la literatura catalana, IV: Enric Cassany (dir.), Segle XIX, Vicens Vives, Barcelona, 2009, ps. 429-452.

M. Comas, Las calles de Barcelona: topografia de la història a l’Eixample, “Del Penedès”, núm. 21 (tardor 2009), p. 43-52. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/DelPenedes/article/view/193636/384724

M. Corretger, Rurals i urbanes: història i idees, pròleg a N. Oller, Rurals i urbanes, [edició de R. Roig], Cossetània, Valls, 2009, ps. 7-27.

J. M. Domingo, Guia urgent de noveŀla vuitcentista, dins Studi Catalani. Suoni e Parole. Atti delle Giornate di Sudi Catalani. Bologna, 2-21 novembre 2007, a cura di Empar Devís e Lídia Carol, Bononia University Press, Bologna, 2009, ps. 131-140.

Josep M. Domingo, Realisme i imaginació. A propòsit de La bogeria, de Narcís Oller, dins Lectures de literatura catalana contemporània. Noves aproximacions, a cura de Joan R. Veny-Mesquida, Jordi Malé i Andratx Badia, Aula Màrius Torres / Pagès editors, Lleida, 2009, ps. 9-16.

J. M. Domingo, Els Jocs Florals de Barcelona el 1859, “Serra d’Or”, 591 (març 2009), ps. 23-25.

J. M. Domingo, “Jocs Florals de Barcelona en 1859.” Modernització urbana i representació coŀlectiva, “L’Avenç”, 252 (desembre 2009), ps. 32-44.

Jocs Florals de Barcelona en 1859. Edició facsímil, documents i testimonis, pròleg i documentació a cura de J. M. Domingo, Punctum / Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents / Diputació de Barcelona, Lleida, 2009.

J. M. Domingo, L’època del romanticisme, dins A. Rossich (coord.), Panorama crític de la literatura catalana, IV: E. Cassany (dir.), Segle XIX, Vicens Vives, Barcelona, 2009, ps. 29-131.

D. Pons, Mateu Obrador, una vida incerta, una obra frustrada, dins AA. DD., Miscel·lània Homenatge a Josep Estelrich i Costa, Sant Joan Col·lectiu Teranyines / Institut d’Estudis Baleàrics, “Monografies santjoaneres”, 20, 2009, ps. 373-399; inclòs a: D. Pons, Trajectes literaris: de Mateu Obrador a Baltasar Porcel, Lleonard Muntaner Editor, “Temps Obert”, 19, Palma, 2010, ps. 11-38.

F. Bernat, Francesc Cambouliu: un pioner de la història de la literatura catalana, “Anuari Verdaguer”, 17 (2009), ps. 11-28. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/243136/325840

F. Bernat, Francesc Cambouliu i la fi del llemosinisme a la Catalunya del segle XIX, dins Christian Camps (ed.), Les relacions occitano-catalanes al llindar del segle XXI, Éditions de la Tour Gile, Péronnas, 2009, ps. 141-149.

2008

J. M. Domingo, Vista del parnàs català en 1868. Comentari i edició de Lo Parnàs Català, “Estudis de Llengua i Literatura Catalanes”, LVII [Misceŀlània Joaquim Molas, 2] (2008), ps. 77-105.

M. Comas, Víctor Balaguer i la identitat col·lectiva, Afers, Catarroja, 2008.

M. Comas, “La lectura: nous públics, noves maneres de llegir, noves estratègies”, dins L’exaltació del llibre al vuitcents: art, indústria i consum a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2008, p. 151-168.

D. Pons, Gabriel Maura Montaner. Pegaso arando. Obra completa, “Anuari Verdaguer”, 16 (2008), ps. 547-554; inclòs a D. Pons, Trajectes literaris: de Mateu Obrador a Baltasar Porcel, Lleonard Muntaner Editor, “Temps Obert”, 19, Palma, 2010, ps. 39-47. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/201863/325812

2007

R. Canadell, M. Corretger, C. Duran, X. Ferré, J. Ginebra, J. Gort, J. Ribera, Josep Güell i Mercader: per l’amor al progrés, a cura de X. Ferré i M. Corretger, Reus, 2007.

J. M. Domingo, Virtut, reencantament. Sobre la poesia primera d’Apel·les Mestres, dins Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaeque impendere vitam, Eumo, Vic, 2007, ps. 209-215.

J. M. Domingo, Sobre els estudis i edicions recents de literatura catalana del segle XIX. Notes per a una sinopsi, “Anuari Verdaguer”, 13 (2005 [2007]), ps. 249–276. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/76061/103702

F. Bernat, Una aproximació inèdita de Manuel Milà i Fontanals a l’eivissenc del segle XIX, dins “Estudis de Llengua i Literatura Catalanes”, LV [Homenatge a Joseph Gulsoy, 3] (2007), ps. 49-75.  

F. Bernat, Un estudi de dialectologia catalana al segle XIX: les notes de Manuel Milà i Fontanals sobre el parlar de Maó, PAM / Institut Menorquí d’Estudis, Barcelona / Maó, 2007.

X. Ferré, El pensament positivista a Catalunya, Cossetània, Valls, 2007.

M. Comas, Ll. Ferran, La Biblioteca Museu Balaguer, un projecte nacional català, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2007.

R. Canadell, L’obra escrita de Josep Anselm Clavé: la projecció social de l’escriptor o l’escriptor al servei d’un projecte social?, dins La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània, a cura de Ramon Panyella, Punctum & GELCC, Lleida, 2007, ps. 199–209.

P. Gener, Mis antepasados y yo. Apuntes para unas memorias, text a cura de J. M. Domingo i S. Sarlé, Punctum & Aula Màrius Torres, Lleida, 2007.

J. Yxart, Escrits autobiogràfics, 1872–1889, a cura de R. Cabré, Punctum & GELIV, Lleida, 2007.

R. Cabré, R. Campi, J. M. Domingo, C. Duran, X. Ferré, M. Jufresa, F. X. Vall, Estudis sobre el positivisme a Catalunya. 1, a cura de R. Cabré i J. M. Do­­min­go, Eumo, Vic, 2007.

2006

F. Bernat, La singularització de les llengües en els inicis de la lingüística: el cas català, dins Actes del VII Congrés de Lingüística General  [edició en CD-ROM], Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2006.

2005

F. M. Tubino, Història del Renacimiento Literario Contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia, ed. facsímil en cd-rom, introducció de J. M. Domingo, Punctum & Aula Màrius Torres, Lleida, 2005.

J. Pin i Soler, Comentaris sobre llibres i autors, text a cura de S. Sarlé, pròleg de J. M. Domingo, Arola, Tarragona, 2004 [2005].

2004

R. Cabré, La Barcelona de Narcís Oller. Realitat i somni de la ciutat. Estudi i edició de textos, epíleg de C. Duran, Cossetània, Valls, 2004.

F. Bernat, La fonètica del baleàric segons una descripció inèdita del segle XIX, “Llengua & Literatura”, 15 (2004), ps. 91-165. Accés en línia: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000030/00000033.pdf

F. Bernat, La fixació dels límits lingüístics i dialectals del català en l’obra de Manuel Milà i Fontanals, “Revista d’Etnologia de Catalunya”, 24 (2004), ps. 88-99. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/revistaetnologia/article/viewFile/49401/57325

2003

J. M. Domingo, Josep Pin i Soler novel·lista. Les novel·les del cicle dels Garriga, pròleg a J. Pin i Soler, La família dels Garrigas, a cura d’E. Velázquez, Arola, Tarragona, 2003, ps. 9–45.

F. Bernat, Els orígens de la dialectologia catalana al segle XIX: la tasca de Manuel Milà i Fontanals, dins Actes del XIIè Congrés de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM / AILLC, Barcelona, 2003, III, ps. 387-411.

F. Bernat, El paper dels dialectes al Romancerillo catalán (1882) de Milà i Fontanals, dins Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història, Publicacions de la Universitat de Barcelona,  Barcelona, 2003, I, ps. 131-146.

F. Bernat, Percepcions interdialectals i variants fonètiques de tipus sociolingüístic en el mallorquí del segle XIX, “Randa”, 50 [Homenatge a Miquel Batllori, 3], (2003), ps. 113-132.

2002

R. Cabré, M. Corretger, C. Duran, X. Ferré, J. Molas, A. Sotelo, X. Vall, Joaquim M. Bartrina, entre les raons poètiques i les científiques, a cura de M. Corretger i X. Ferré, Ajuntament de Reus, 2002.

R. Cabré, L’Estudio sobre Schiller de Josep Yxart: notes per a la recepció a Catalunya de l’obra de Frederic Schiller fins al 1895, “Anuari Verdaguer 1997–2001”, Eumo, Vic, 2002, ps. 89–153. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67878/86144

R. Cabré, Leopoldo Alas y Josep Yxart. Amistad y aficiones entre dos críticos muy a la moderna. Notas para la recepción de Jean M. Guyau, dins A. Vilanova i A. Sotelo (eds.), Leopoldo Alas “Clarín”. Actas del Simposio Internacional, Barcelona, 2002, ps. 125–160.

F. Bernat, Els inicis de la teoria fonètica catalana al segle XIX: les idees de Milà i Fontanals sobre el vocalisme, “Estudis de Llengua i Literatura Catalanes”, XLIV [Miscel·lània en honor del Dr. Giuseppe Tavani, 3] (2002), ps. 103-128.

2001

R. Cabré, Classicisme i romanticisme en Costa i Alcover. Una escriptura mediterrània, dins Els Països Catalans i el Mediterrani: Mites i realitats. Actes del col·loqui de l’Association Française des Catalanistes, Rennes 1999, PAM, Barcelona, 2001, ps. 167–190.