Publicacions dels investigadors vinculades a la recerca del grup

Referències col·lectives

X. Ferré, Recerques sobre el vuit-cents, “L’Espill”, 46 (2014), p. 49-54. [pdf]

J. M. Domingo, Sobre els estudis i edicions recents de literatura catalana del segle XIX. Notes per a una sinopsi, “Anuari Verdaguer”, núm. 13 (2005), p. 249-276. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/76061/103702


2017

Josep Camps, “Els crits de ràbia afoguen la parla dels canons”: imatges de la Guerra de Successió a la poesia d’Àngel Guimerà, “Anuari Verdaguer”, núm. 24 (2016) [2017], p. 87-108. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/329572/420155

Josep Camps, “Sobre la recuperació de la figura d’Àngel Guimerà durant el franquisme: a propòsit d’una polèmica entre Josep Miracle i Josep Pla”, dins Estudis de llengua i literatura catalana / LXXI. Homenatge a Kálmán Faluba 1. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2017, p. 113-130.

Josep Camps, Joan Solà i la literatura catalana: notes per a un estudi, “Mascançà. Revista d’estudis del Pla d’Urgell”, núm. 8 (2017), p. 23-29.

Josep Camps, Cartografiant la literatura catalana de les terres gironines, “Serra d’Or”, núm. 691-692 (juliol-agost de 2017), p. 93-94.

Josep Camps, Carola Duran (ed.), Correspondència entre Àngel Guimerà i Jaume Ramon i Vidales, 1865-1898, “Revista de Lengua y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca”, núm. XXII (2017), p. 252-255.

Maria Dasca, Ramon Casas a París, “Revista de Catalunya”, 298 (abril-maig-juny 2017), p. 195-215.

Josep M. Domingo & Anna Llovera, “Il·luminacions de la musa moderna: el Llibre verd d’Apel·les Mestres i la literatura, 1874-1884″, dins M. Pérez Saldanya, R. Roca Ricart (eds.), Actes del Dissetè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de València, 7-10 de juliol de 2015 [Recurs electrònic]. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans / Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 2017, p. 293-306. [pdf]

Josep M. Domingo, “De Mistral, Mirèio, II, a Verdaguer, La Pomerola, III, etc.”, dins A. Carrera, I. Grifoll (eds.), Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans. Barcelona / Lhèida, Generalitat de Catalonha / Institut d’Estudis Ilerdencs, p. 691-699. [pdf]

Anna Llovera, “De Mirèio a La masia dels amors, de Francesc P. Briz”, dins A. Carrera, I. Grifoll (eds.), Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans. Barcelona / Lhèida, Generalitat de Catalonha / Institut d’Estudis Ilerdencs, p. 761-768. [pdf]

Anna Llovera, La pagesia, d’Oller i d’Yxart: l’estratègia del grotesc, “Anuari Verdaguer”, núm. 24 (2016) [2017], p. 185-193. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/329577/420159

Ramon Panyella, Introducció, edició i annexos de Francesc Pelai Briz, Lo llibre de ma vida. Lleida, Punctum (El Vuit-cents, 13), 2017.

Rafael Roca, Tres conferències sobre el Tirant lo Blanch a València (1912, 1919 i 1921), “Tirant”, núm. 20 (2017), p. 199-208.

Margalida Tomàs, “Cent anys de filologia: estudiosos de la llengua i la literatura”, dins S. Vila-Sanjuán (ed.), El palau de l’humanisme. Cent anys de Bones Lletres al Palau Requesens. Barcelona, Comanegra, p. 117-122.

Margalida Tomàs, “La formació d’un poeta. La poesia romàntica juvenil de Ramon Picó i Campamar (1864-1872)”, dins P. Salas Vives (ed.), Ramon Picó i Campamar. Un home de la Renaixença. Mallorca, El Gall Editor, p. 179-205.

Margalida Tomàs, “Aproximació a la biografia de Ramon Picó i Campamar. (1848-196)”, dins P. Salas Vives (ed.), Ramon Picó i Campamar. Un home de la Renaixença. Mallorca, El Gall Editor, p. 281-322.

2016

Francesc Bernat, “La minorització del català a l’edat moderna i contemporània: abast, evolució i límits”, dins M. À. Pradilla (cur.), Sapientiae Liberi Libertati Sapientes. Miscel·lània d’homenatge a Joan Martí i Castell, volum I. Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2016, p. 25-31.

Francesc Bernat, “La introducción histórica del castellano en los territorios catalanoparlantes”, dins C. Alén Garabato et alii (eds.), Rencontres en sciences du langage et de la communication. Mélanges offerts à Henri Boyer par ses collègues et amis. Paris, L’Harmattan, 2016, p. 149-159.

Josep Camps, Geografia literària: un projecte per a cartografiar i divulgar la literatura dels Països Catalans, “Estudis Romànics”, núm. XXXVIII (2016), p. 387-395. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/309533/399512

Josep Camps, Marià Aguiló. Cartes sobre el Renaixement, “Revista de Filología Románica”, volum 32,
núm. 1 (2015 [2016]), p. 177-179.

Roger Canadell, Josep Anselm Clavé. Una vida al servei de la cultura i la llibertat. Barcelona, Editorial Comanegra, 2016.

Roger Canadell, “The construction of Republican myths in the work of Josep Anselm Clavé”, dins E. Samper (ed.), The Myths of the Republic: Literature and Identity. Kassel, Edition Reichenberger, 2016, p. 5-22.

Montserrat Comas, L’epistolari de Víctor Balaguer. Gestió, ús i potencial historiogràfic d’un document excessiu, “Cercles. Revista d’història cultural”, núm. 19 (2016), p. 29-53. Accés en línia:
http://revistes.ub.edu/index.php/cercles/article/view/1002/19882

Montserrat Comas, “Eduard Toda, Víctor Balaguer i Vilanova i la Geltrú”, dins Eduard Toda i Güell (1855-1941): de Reus al món. Reus, Institut Municipal de Museus, 2016, p. 73-83.

Maria Dasca, A Chivalric Reading of Eaarly Twentieth Century Catalanism, “eHumanista: Journal of Iberian Studies”, 10 (2016), p. 84-99. Accés en línia:
http://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ivitra/volume10/B/4.%20Dasca.pdf

Maria Dasca, Entenebrats. Literatura catalana i bogeria. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016.

Josep M. Domingo & Anna Llovera, “Enlightenments on the Modern Muse: Apel·les Mestres’s Llibre verd and Literature, 1874-1884”, trad. Albert Álvarez, dins E. Samper (ed.), The Myths of the Republic: Literature and Identity. Kassel, Edition Reichenberger, 2016, p. 59-74.

Josep M. Domingo, L’Arxiu Rubió i Ors a la Biblioteca de Catalunya, “L’Avenç”, núm. 429 (desembre 2016), p. 70-71.

Josep M. Domingo, Drama, èpica, evangeli. Víctor Balaguer historiador, 1853-1863, “Anuari Verdaguer”, núm. 23 (2015) [2016], p. 175-185. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/329498/420081

Anna Llovera, Pairalisme i identitat al segle XIX català: una construcció des de la imaginació literària, “Catalonia” (París), núm. 18 (2016), p. 1-15. Accés en línia:
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/site2015/wp-content/uploads/2016/07/Catalonia-18-Llovera.pdf

Joan-Lluís Marfany, Joan de Balle, plagiari?, “Recerques”, núm. 71 (2016), p. 95-124.

Ramon Panyella, Història, política, literatura. A 150 anys de la Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón de Víctor Balaguer. Jornades Internacionals, “Llengua & Literatura”, núm. 26 (2016), p. 257-260. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/view/306374/396281

Rafael Roca, “Els discursos sobre la llengua literària en la Renaixença valenciana”, dins J. M. Nadal & F. Feliu (eds.), Constructing Languages. Norms, myths and emotions. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2016, p. 145-161.

Rafael Roca, La Corona d’Aragó en l’epistolari entre Jerónimo Borao i Víctor Balaguer (1848-1878), “Cercles. Revista d’història cultural”, núm. 19 (2016), p. 95-117. Accés en línia:
http://revistes.ub.edu/index.php/cercles/article/view/17082/19885

Rafael Roca, “Tots som fills de Llorente. El llorentinisme de Carles Salvador”, dins E. Casanova & J. D. Climent (eds.), Carles Salvador (1893-1955). Escriptor, gramàtic, mestre. València, AVL, 2016, p. 113-153.

Rafael Roca, “Quan el mal ve d’Almansa…”. El reflex literari vuitcentista de la Guerra de Successió a València, “Anuari Verdaguer”, núm. 23 (2015) [2016], p. 351-368. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/329508/420115

Lourdes Sánchez, Tot buscant Víctor Balaguer a la premsa d’Andalusia (1859-1873), “Cercles. Revista d’història
cultural”, núm. 19 (2016), p. 119-154. Accés en línia:
http://revistes.ub.edu/index.php/cercles/article/view/1006/19886

Gabriel Sansano, “First Spanish Republic and Society. Theatre in Valencia (1873-1874). A first approach”, dins E. Samper (ed.), The Myths of the Republic: Literature and Identity. Kassel, Edition Reichenberger, 2016, p. 41-58.

Magí Sunyer, Identitats en el primer teatre català contemporani (1859-1874), “Catalonia” (París), núm. 18 (2016), p. 1-17. Accés en línia:
http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/site2015/wp-content/uploads/2016/07/Catalonia-18-Sunyer.pdf

Magí Sunyer, Catalunya i Democràcia: el cercle de Víctor Balaguer en 1857-1860, “Cercles. Revista d’història
cultural”, núm. 19 (2016), p. 55-74. Accés en línia:
http://revistes.ub.edu/index.php/cercles/article/view/1003/19883

Magí Sunyer, “First Republican Theatre in Catalan: satires and parodies”, dins E. Samper (ed.), The Myths of the Republic: Literature and Identity. Kassel, Edition Reichenberger, 2016, p. 23-40.

Margalida Tomàs, “An approach to the poetic work of Rossend Arús”, dins E. Samper (ed.), The Myths of the Republic: Literature and Identity. Kassel, Edition Reichenberger, 2016, p. 95-114.

Margalida Tomàs, Amor i literatura. Les relacions sentimentals de Marià Aguiló, “Randa”, núm. 76 (2016), p. 63-102.

Margalida Tomàs, El camí cap a la professionalització intel·lectual de Marià Aguiló. Erudició i biblioteca (1851-1861), “Randa”, núm. 77 (2016), p. 77-115.

Margalida Tomàs, Ramon Panyella i Ferreres, Francesc Pelai Briz: entre la literatura i l’activisme patriòtic, “Estudis Romànics”, núm. XXXVIII (2016), p. 480-483. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/309560/399539

2015

Francesc Bernat, “Una gramàtica escolar catalana inèdita del s. XIX: els Elements de gramàtica lexicològica de Salvador Vilanova i Pujals”, dins Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, volum I. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, p. 85-97.

Francesc Bernat, “El baleàric com a dialecte oriental del català: una revisió historiogràfica de la qüestió”, dins Mònica Güell (ed.), Les Illes Balears: Literatura, llengua, història, arts / Les Iles Baléares: Littérature, langue, histoire, arts, Canet (Catalunya Nord), Edicions del Trabucaire, 2015, p. 61-69.

Josep Camps Arbós, “Traduccions castellanes de l’obra de Narcís Oller (1880-1916)”, dins Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, volum III. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, p. 123-135.

Josep Camps Arbós, Felip de Saleta i Cruixent (1851-1877): vida i obra d’un escriptor romàntic gairebé desconegut, “Anuari Verdaguer”, núm. 22 (2014) [2015], p. 27-67. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/302452/392130

Josep Camps Arbós (amb F. Foguet), “Una proposta de rutes literàries pel Pla d’Urgell”, dins Pels vells carrers del poble. Territori, marca, educació i patrimoni. Vic, Servei de Publicacions Institucionals UVic-UCC, 2015, p. 185-193.

Josep Camps Arbós, Pròleg, edició i annexos de Ramon Xuriguera, L’aportació de l’occident català a l’obra de la Renaixença. Lleida, Punctum & GELIV, 2015, p. vii-xxvii i 188-210.

Josep Camps Arbós, Teodor Llorente. Obra valenciana completa, “Llengua & Literatura”, núm. 25 (2015), p. 153-157. Accés en línia: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000211%5C00000051.pdf

Montserrat Comas, “La impremta a l’inici del segle XIX: canvi de règim, canvi de registre”, dins Jornades llibre antic: llibre antic: memòria del passat. Reus, Centre de Lectura de Reus, 2015, p. [15]-39.

Montserrat Corretger, La literatura de la Renaixença en la crítica dels anys vint i trenta (1922-1939) i en l’exili, “Afers”, volum XXX, núm. 80/81 (2015), p. 269-292.

Josep M. Domingo, Usos literaris: Emili Molas i Bergés, 1870-1918, “L’Avenç”, 412 (maig 2015), p. 10-11.

Anna Llovera, Epistolari entre Josep Yxart i Isaac Pavlovsky, 1885-1890, “Els Marges”, 105 (hivern de 2015), p. 65-82.

Anna Llovera, Francesc de S. Maspons i Labrós, Lo rondallaire. Tercera sèrie. Cuentos populars catalans, “Estudis de Literatura Oral Popular”, 4 (2015), p. 182-185. Accés en línia: http://revistes.publicacionsurv.cat/index.php/elop/article/view/714/682

Ramon Panyella, La dialèctica Renaixença/felibritge vista a través de la relació entre Francesc Pelai Briz i els felibres Frederic Mistral i Josèp Romanilha, “Revista de Catalunya”, 292 (octubre-novembre-desembre de 2015), p. 11-21.

Rafael Roca Ricart, “The reception of Tirant lo Blanch in Valencia in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century”, dins Anna Maria Babbi & Vicent Josep Escartí (eds.), More about ‘Tirant lo Blanc’. John Benjamins Publishing Company, 2015 (en premsa), p. 139-152.

Rafael Roca Ricart, Francesc Pelai Briz: entre la literatura i l’activisme patriòtic, de Ramon Panyella i Ferreres, “Els Marges”, 105 (hivern de 2015), p. 122-124.

Magí Sunyer, Mites per a una nació. De Guifré el Pelós a l’Onze de Setembre, Eumo, Vic, 2015.

Magí Sunyer, Trafalgar, 10. Pilar Prim, de Narcís Oller: el triomf del novel·lista, a “Els Marges”, 107 (tardor de 2015), p. 76-92.

Magí Sunyer, La Renaixença, una paradoxa en tres actes i un pròleg, “Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics”, núm. XXVI (2015), p. 95-114. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/ButlletiSCEH/article/view/302314/391996

Magí Sunyer, Un bell tractat de plurilingüisme, a “Caplletra”, 59 (tardor 2015), p. 249-253.

Magí Sunyer, Rafael Roca, (ed.), Teodor Llorente, cent anys després, “Estudis Romànics”, 37, p. 600-603. Accés en línia: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000214%5C00000033.pdf

Magí Sunyer, “Identities and Literature in Catalonia: 1858-1868”, dins Flocel Sabaté (ed.), Conditioned identities. Wished-for and unwishd-for identities. Bern, Peter Lang, 2015, p. 151-173.

Magí Sunyer, “El Ball de Serrallonga de Víctor Balaguer”, dins Teatralitat popular i tradició. Cata-roja, Ed. Afers, 2015, p. 65-72.

2014

J.-Ll. Marfany, Un poema recuperat: “La industria catalana” de Josep Sol i Padrís, “Els Marges”, 103 (2014), ps. 26-38.

J. M. Domingo, Per a Jordi Castellanos, “Llengua & Literatura”, 24 (2014), ps. 329-333. Accés en línia: http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/article/view/80234/79968

J. M. Domingo, 1864. Com es pot ser català, dins [Josep M. Muñoz (coord.),] Nadala 2014. 1714-2014. Any XLVIII. Fundació Carulla, Fundació Carulla, Barcelona, 2014, ps. 32-41.

J. Camps, Llegir Teodor Llorente al segle XXI, “Llengua & Literatura”, 24 (2014), ps. 167-171. Accés en línia: http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/article/view/80084/79818

J. Camps, Jacint Verdaguer. En defensa pròpia. A cura de Lluïsa Plans Girabal, “Anuari Verdaguer”, 21 (2013 [2014]), ps. 175-180. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/279190/367709

J. Camps, Antònia Tayadella. Sobre literatura del segle XIX, “Anuari Verdaguer”, 21 (2013 [2014]), ps. 180-186. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/279191/367710

Montserrat Comas, Les respostes de Víctor Balaguer, “Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer”, núm. 7 (2014), p. 11-32. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiBalaguer/article/view/312704/402784

F. Bernat, Una proposta de periodització per a la història social de la llengua catalana, dins M. Pujol Berché (ed.), Recherches sur la langue catalane, Lambert-Lucas, Limoges, 2014, ps. 267-277.

R. Cabré, Pilar Prim o la voluntat de viure. La novel·la i la seva història, pròleg a Narcís Oller, Pilar Prim, Cossetània, Valls, 2014, ps. 9-47.

X. Ferré Trill, Aportació de Joaquim Santasusagna a la historiografia literària, “Els Marges”, 104 (2014), ps. 46-62.

R. Roca, Teodor Llorente i les Festes Llatines de Montpeller (1878), dins C. Alén, C. Torreilles i M.-J. Verny (éds.), Los que fan viure e treslusir l’occitan. Actes du Xe congrès de l’AIEO. Béziers, 12-19 juin 2011, Lambert-Lucas, Lemòtges, 2014, ps. 823-832.

R. Roca, La commemoració del centenari de Teodor Llorente i Olivares (2011), “Llengua & Literatura”, 24 (2014), ps. 315-320. Accés en línia: http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/article/view/80231/79965

R. Roca, El segle XIX, clau de volta de la literatura catalana, “eHumanista/IVITRA”, 5 (2014), ps. 1-3. Accés en línia: http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/5

A. Llovera, La popularització de Darwin, dins D.D.A.A., Darwinisme: Recepció a Espanya i Catalunya, Europeana Exhibitions (2014). Accés en línia: http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/darwin-darwinism-ca

A. Llovera (amb G. Fabregat), Projecte Almirall: notes sobre la recepció de la literatura romàntica a la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, “Cercles”, 17 (2014), ps. 157-172. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/Cercles/article/view/280219/367907

A. Llovera (amb J. M. Domingo, C. March, M. Miret i A. M. Sans), Frederic Mistral (1830-1914). La terra i els somnis, “Arts. Revista del Cercle de Belles Arts”, 39 (2014), ps. 46-49. Accés en línia: http://www.cerclebellesarts.com/pdfs/arts39.pdf

2013

R. Panyella, Francesc Pelai Briz: entre la literatura i l’activisme patriòtic, PAM, Barcelona, 2013. (Premi de la Crítica “Serra d’Or” 2014.)

R. Cabré, Notes sobre els escriptors del realisme i la creació de la modernitat, dins De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013, ps. 121-199.

J. M. Domingo (amb la coŀlaboració de F. Cortès), Joaquim Rubió i Ors. Usos del romanticisme, dins La literatura catalana contemporània: intertextos, influències i relacions, ed. a cura de M. Bacardí, F. Foguet i E. Gallén, Institut d’Estudis Catalans / Societat Catalana de Llengua i Literatura / Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2013, ps. 81-103. Accés en línia: http://publicacions.iec.cat/Front/repository/pdf/00000194%5C00000067.pdf

J. M. Domingo, Magnitud i desencís. Verdaguer, poeta, dins Verdaguer reavaluat. El fons de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, a cura de R. Pinyol i I. de Colmenares, Facultat de Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull / Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, Barcelona, 2013, ps. 35-46.

J. M. Domingo, Sobre la Renaixença, “L’Avenç”, 390 (maig 2013), ps. 26-35.

J. M. Domingo, The Jocs Florals in Contemporary Catalan Literature, trad. M. Black, “Catalan Historical Review”, 6 (2013), ps. 73-83. Accés en línia: http://revistes.iec.cat/index.php/CHR/article/viewFile/67245/pdf_443

X. Ferré Trill, La cultura positivista de la revista “El Porvenir” (1876-1877), dins De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013, ps. 29-45.

J. M. Bartrina, ¡Guerra a Dios!, acompanyat de Dios, de Francesc Sunyer i Capdevila, ed. a cura de Xavier Ferré Trill, Publicacions URV, Tarragona, 2013.

A. Llovera (ed.), Epistolari entre Narcís Oller i Isaac Pavlosky, 1885-1923. Extrets, dins De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013, ps. 345-404.

De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013.

F. Bernat, Una aproximació inèdita del segle XIX a l’aranès, “Lingüistica occitana”, 9 (agost 2013), ps. 52-62. Accés en línia: http://revistadoc.com/wp-content/uploads/2013/07/LinguisticaOccitana9Bernat.pdf

J. M. Ribera, La presència dels intel·lectuals positivistes i dels escriptors realistes catalans en les revistes madrilenyes: dels índexs de la “Revista Contemporánea” (1875-1907) als volums de “La España Moderna” (1889-1914), dins De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013, ps. 257-274.

T. Llorente, Obra valenciana completa, ed. crítica de R. Roca, Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2013.

G. Sansano, Vicenç Albertí i la reescriptura del teatre popular espanyol de l’últim terç del segle XVIII. A propòsit d’El critat de les obligacions i altres obres, dins Vicenç Albertí i el teatre entre la Il·lustració i el Romanticisme, PAM, Barcelona, 2013, II, ps.  179-204.

M. Sunyer, Poesia positivista revolucionària a frec del Modernisme, dins De realisme. Aproximacions i testimonis, a cura de J. M. Domingo i A. Llovera, Punctum, Lleida, 2013, ps. 275-293.

2012

A. Tayadella, Sobre literatura del segle XIX, a cura de J. M. Domingo, pròleg d’E. Gallén, J. M. Domingo i E. Cassany, Universitat de Barcelona / Societat Verdaguer, Barcelona, 2012. (Premi de la Crítica “Serra d’Or” 2014.)

J. Camps, Carles Bosch de la Trinxeria i la novel·la: literatura, societat urbana i intenció moral, “Anuari Verdaguer”, 19 (2011 [2012]), ps. 115-133. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/262241/349627

D. Pons, Identitat, creativitat i universalitat en tres escriptors mallorquins de l’inici del segle XX, dins M. Sunyer i M. Corretger (eds.), Mitologia, simbologia i literatura, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, “Biblioteca Milà i Fontanals”, 59, Barcelona, 2012, ps. 23-46.

L. Sánchez Rodrigo, La recepció de Verdaguer a la premsa granadina d’entresegles, “Anuari Verdaguer”, 19 (2011 [2012]), ps. 461-471. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/262422/349639

A. Llovera, Notes sobre caritat i literatura, 1871-1899. Discursos sobre la virtut, “Anuari Verdaguer”, 19 (2011 [2012]), ps. 307-321. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/262410/349592

J. M. Domingo, Jocs Florals de Barcelona. 1859-1908, [carpeta: text + 8 làmines], Edicions de La Central / Museu d’Història de Barcelona / Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Barcelona, 2010 [2012].

J. M. Domingo, Febre social i vida oculta, pròleg a Narcís Oller, La febre d’or, Cossetània, Valls, 2012, ps. 9-29.

J. M. Domingo, Viure de la vida passada. Medievalisme vuitcentista i literatura catalana, dins Flocel Sabaté (coord.), L’edat mitjana. Món real i espai imaginat, Afers, Catarroja / Barcelona, 2012, ps. 227-242.

Joc literari i estratègies de representació. 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona, ed. a cura de J. M. Domingo, Societat Catalana de Llengua i Literatura, Barcelona, 2012.

M. Sunyer, M. Corretger (eds.), Mitologia, simbologia i literatura (1890-1939), PAM, Barcelona, 2012.

M. Corretger, Al marge: escriptors catalans del segle XIX, Onada, Benicarló, 2012.

J.-Ll. Marfany, El Vapor, Aribau i López Soler o al Cèsar el que és del Cèsar, “Els Marges”, 96 (2012), ps. 16-45.

J.-Ll. Marfany, El cercle madrileny d’Aribau o la vida literària a Catalunya, “Els Marges”, 97 (2012), ps. 108-113.

R. Roca, La mitificació vuitcentista del passat medieval: la figura de Jaume I, rei d’Aragó, “eHumanista/IVITRA”, 2 (2012), ps. 271-285. Accés en línia: http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volumes/2

Montserrat Comas, La impremta catalana i els seus protagonistes: 1800-1833, Universitat de València, València, 2012.

2011

R. Canadell, Clavé i la construcció d’una tradició poètica, “Anuari Verdaguer”, 17 (2009 [2011]), ps. 173-184. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/243140/325844

M. Comas, Júlia, l’estratègia femenina de Víctor Balaguer, “Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer”, núm. 4 (2011), p. 129-142. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/ButlletiBalaguer/article/view/249138/333415

M. Comas, “La Biblioteca Museu Balaguer. Surge et ambula”, dins Llum entre ombres. 6 biblioteques singulars a la Catalunya contemporània. Vilanova i la Geltrú, Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, 2011, p. 88-115.

M. Comas, “Joan Oliva Milà. Perfil biogràfic”, dins Llum entre ombres. 6 biblioteques singulars a la Catalunya contemporània. Vilanova i la Geltrú, Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, 2011, p. 12-16.

J. M. Domingo, Renaixença: el mot i la idea, “Anuari Verdaguer”, 17 (2009 [2011]), ps. 215-234. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/243143/325847

J. M. Domingo (ed.), Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme, Museu d’Història de Barcelona, Barcelona, 2011.

J. M. Ribera, Díptico viajero: Josep Pin i Soler en Bucarest y en Constantinopla, “Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca” (Madrid, UNED), XVI (2011), ps. 57-77. Accés en línia: http://dx.doi.org/10.5944/rllcgv.vol.16.2011.6000

R. Roca, La Renaixença valenciana i el redescobriment del país. El Centre Excursionista de Lo Rat Penat (1880-1911), Denes, Paiporta, 2011.

L. Sánchez Rodrigo, Santiago Rusiñol a la Granada de postguerra, “Serra d’Or”, 617 (maig 2011), ps. 47-52.

M. Sunyer, El mite de la terra alta, “Caplletra”, 50 (2011), ps. 159-180.

M. Sunyer, Manuel Milà i Fontanals i els mites de la Renaixença, dins Actes del Simposi Manuel Milà i Fontanals, Institut d’Estudis Penedesencs, Vilafranca del Penedès, 2011, ps. 172-176.

2010

Àlbum Narcís Oller, edició de R. Roig, pròleg de J. M. Domingo, [documentació d’Andreu Gabriel], Cossetània, Valls, 2010.

R. Canadell, L’idil·li en l’obra poètica i musical de Josep Anselm Clavé, dins L’idil·li als segles XIX i XX. Literatura, música i arts plàstiques, Obrador Edèndum / Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2010, ps. 151-181.

C’est ça le théâtre! Josep Yxart i el teatre del seu temps, a cura de J. M. Domingo i R. Cabré, Punctum / Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents, Lleida, 2009 [2010].

R. Panyella, Notes de progrés i modernitat sobre la literatura catalana de la segona meitat del segle XIX en el periodisme literari de Josep Roca i Roca, dins Concepcions i discursos sobre la modernitat en la literatura catalana dels segles XIX i XX, a cura de R. Panyella, Punctum & GELCC, Lleida, 2010, ps. 43-61.

D. Pons i Pons, El binomi identitat-universalitat en la poesia de M. Costa i Llobera i Joan Alcover, “Caràcters” (València), 2010, p. 15.

F. Bernat, La figura de Jaume I en les històries de la literatura catalana del segle XIX, “Catalonia”, 5, ps.1-13. Accés en línia: http://www.crimic.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Bernat_Jaume_I.pdf

F. Bernat, La frontera lingüística del català a l’Aragó segons Manuel Milà i Fontanals, dins Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM / AILLC, Barcelona, 2010, I, ps. 235-246.

F. Bernat, Les relacions històriques entre les llengües catalana i occitana segons Manuel Milà i Fontanals dins Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM / AILLC, Barcelona, 2009-2010, III, ps. 85-95.

J. M. Ribera, Els escriptors finiseculars a la llar hispana i els fluents llindars d’un model d’interliterarietat, “Caplletra”, 48 (2010), ps. 71-92.

A. Arroyo, J. M. Ribera, Literaturas peninsulares en contacto: castellana, catalana, gallega y vasca, Universidad Complutense de Madrid, 2010.

J. M. Ribera, Modelos literarios de la Renaixença: Ángel Saavedra, duque de Rivas, en la poética de Joaquim Rubió i Ors, dins Ángel Saavedra, escritor emblemático del romanticismo español, Temuco, Ediciones de la Universidad de La Frontera, 2010, ps. 9-21.

G. Sansano, La fortuna de Ramón de la Cruz en el teatre català vuitcentista: els inicis de Josep Robrenyo, dins Interacciones entre las literaturas ibéricas, Peter Lang, 2010, vol. 3., ps. 493-510.

G. Sansano, Francesc Renart (1783-1853) i els orígens del teatre català vuitcentista, dins “Catalan Review”, XXIV (2010), ps. 171-188.

M. Sunyer, El rei jove: Mallorca cristiana, de Damas Calvet, dins C. Oriol, E. Samper (eds.), El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura, Publicacions URV, Tarragona, 2010, ps. 169-184.

M. Sunyer, Relacions catalanogallegues a la Revista Gallega (1895-1907), dins Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM / AILLC, Barcelona, 2010, II, ps. 217-224.

L. Sánchez Rodrigo, Els jardins literaris de Santiago Rusiñol (1895-1903), dins Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM / AILLC, Barcelona, 2010, II, ps.195-202.

2009

R. Cabré, Narcís Oller, dins Albert Rossich (coord.), Panorama crític de la literatura catalana, IV: Enric Cassany (dir.), Segle XIX, Vicens Vives, Barcelona, 2009, ps. 429-452.

M. Comas, Las calles de Barcelona: topografia de la història a l’Eixample, “Del Penedès”, núm. 21 (tardor 2009), p. 43-52. Accés en línia:
http://www.raco.cat/index.php/DelPenedes/article/view/193636/384724

M. Corretger, Rurals i urbanes: història i idees, pròleg a N. Oller, Rurals i urbanes, [edició de R. Roig], Cossetània, Valls, 2009, ps. 7-27.

J. M. Domingo, Guia urgent de noveŀla vuitcentista, dins Studi Catalani. Suoni e Parole. Atti delle Giornate di Sudi Catalani. Bologna, 2-21 novembre 2007, a cura di Empar Devís e Lídia Carol, Bononia University Press, Bologna, 2009, ps. 131-140.

Josep M. Domingo, Realisme i imaginació. A propòsit de La bogeria, de Narcís Oller, dins Lectures de literatura catalana contemporània. Noves aproximacions, a cura de Joan R. Veny-Mesquida, Jordi Malé i Andratx Badia, Aula Màrius Torres / Pagès editors, Lleida, 2009, ps. 9-16.

J. M. Domingo, Els Jocs Florals de Barcelona el 1859, “Serra d’Or”, 591 (març 2009), ps. 23-25.

J. M. Domingo, “Jocs Florals de Barcelona en 1859.” Modernització urbana i representació coŀlectiva, “L’Avenç”, 252 (desembre 2009), ps. 32-44.

Jocs Florals de Barcelona en 1859. Edició facsímil, documents i testimonis, pròleg i documentació a cura de J. M. Domingo, Punctum / Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents / Diputació de Barcelona, Lleida, 2009.

J. M. Domingo, L’època del romanticisme, dins A. Rossich (coord.), Panorama crític de la literatura catalana, IV: E. Cassany (dir.), Segle XIX, Vicens Vives, Barcelona, 2009, ps. 29-131.

D. Pons, Mateu Obrador, una vida incerta, una obra frustrada, dins AA. DD., Miscel·lània Homenatge a Josep Estelrich i Costa, Sant Joan Col·lectiu Teranyines / Institut d’Estudis Baleàrics, “Monografies santjoaneres”, 20, 2009, ps. 373-399; inclòs a: D. Pons, Trajectes literaris: de Mateu Obrador a Baltasar Porcel, Lleonard Muntaner Editor, “Temps Obert”, 19, Palma, 2010, ps. 11-38.

F. Bernat, Francesc Cambouliu: un pioner de la història de la literatura catalana, “Anuari Verdaguer”, 17 (2009), ps. 11-28. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/243136/325840

F. Bernat, Francesc Cambouliu i la fi del llemosinisme a la Catalunya del segle XIX, dins Christian Camps (ed.), Les relacions occitano-catalanes al llindar del segle XXI, Éditions de la Tour Gile, Péronnas, 2009, ps. 141-149.

2008

J. M. Domingo, Vista del parnàs català en 1868. Comentari i edició de Lo Parnàs Català, “Estudis de Llengua i Literatura Catalanes”, LVII [Misceŀlània Joaquim Molas, 2] (2008), ps. 77-105.

M. Comas, Víctor Balaguer i la identitat col·lectiva, Afers, Catarroja, 2008.

M. Comas, “La lectura: nous públics, noves maneres de llegir, noves estratègies”, dins L’exaltació del llibre al vuitcents: art, indústria i consum a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2008, p. 151-168.

D. Pons, Gabriel Maura Montaner. Pegaso arando. Obra completa, “Anuari Verdaguer”, 16 (2008), ps. 547-554; inclòs a D. Pons, Trajectes literaris: de Mateu Obrador a Baltasar Porcel, Lleonard Muntaner Editor, “Temps Obert”, 19, Palma, 2010, ps. 39-47. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/201863/325812

2007

R. Canadell, M. Corretger, C. Duran, X. Ferré, J. Ginebra, J. Gort, J. Ribera, Josep Güell i Mercader: per l’amor al progrés, a cura de X. Ferré i M. Corretger, Reus, 2007.

J. M. Domingo, Virtut, reencantament. Sobre la poesia primera d’Apel·les Mestres, dins Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaeque impendere vitam, Eumo, Vic, 2007, ps. 209-215.

J. M. Domingo, Sobre els estudis i edicions recents de literatura catalana del segle XIX. Notes per a una sinopsi, “Anuari Verdaguer”, 13 (2005 [2007]), ps. 249–276. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/76061/103702

F. Bernat, Una aproximació inèdita de Manuel Milà i Fontanals a l’eivissenc del segle XIX, dins “Estudis de Llengua i Literatura Catalanes”, LV [Homenatge a Joseph Gulsoy, 3] (2007), ps. 49-75.  

F. Bernat, Un estudi de dialectologia catalana al segle XIX: les notes de Manuel Milà i Fontanals sobre el parlar de Maó, PAM / Institut Menorquí d’Estudis, Barcelona / Maó, 2007.

X. Ferré, El pensament positivista a Catalunya, Cossetània, Valls, 2007.

M. Comas, Ll. Ferran, La Biblioteca Museu Balaguer, un projecte nacional català, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2007.

R. Canadell, L’obra escrita de Josep Anselm Clavé: la projecció social de l’escriptor o l’escriptor al servei d’un projecte social?, dins La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània, a cura de Ramon Panyella, Punctum & GELCC, Lleida, 2007, ps. 199–209.

P. Gener, Mis antepasados y yo. Apuntes para unas memorias, text a cura de J. M. Domingo i S. Sarlé, Punctum & Aula Màrius Torres, Lleida, 2007.

J. Yxart, Escrits autobiogràfics, 1872–1889, a cura de R. Cabré, Punctum & GELIV, Lleida, 2007.

R. Cabré, R. Campi, J. M. Domingo, C. Duran, X. Ferré, M. Jufresa, F. X. Vall, Estudis sobre el positivisme a Catalunya. 1, a cura de R. Cabré i J. M. Do­­min­go, Eumo, Vic, 2007.

2006

F. Bernat, La singularització de les llengües en els inicis de la lingüística: el cas català, dins Actes del VII Congrés de Lingüística General  [edició en CD-ROM], Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2006.

2005

F. M. Tubino, Història del Renacimiento Literario Contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia, ed. facsímil en cd-rom, introducció de J. M. Domingo, Punctum & Aula Màrius Torres, Lleida, 2005.

J. Pin i Soler, Comentaris sobre llibres i autors, text a cura de S. Sarlé, pròleg de J. M. Domingo, Arola, Tarragona, 2004 [2005].

2004

R. Cabré, La Barcelona de Narcís Oller. Realitat i somni de la ciutat. Estudi i edició de textos, epíleg de C. Duran, Cossetània, Valls, 2004.

F. Bernat, La fonètica del baleàric segons una descripció inèdita del segle XIX, “Llengua & Literatura”, 15 (2004), ps. 91-165. Accés en línia: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000030/00000033.pdf

F. Bernat, La fixació dels límits lingüístics i dialectals del català en l’obra de Manuel Milà i Fontanals, “Revista d’Etnologia de Catalunya”, 24 (2004), ps. 88-99. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/revistaetnologia/article/viewFile/49401/57325

2003

J. M. Domingo, Josep Pin i Soler novel·lista. Les novel·les del cicle dels Garriga, pròleg a J. Pin i Soler, La família dels Garrigas, a cura d’E. Velázquez, Arola, Tarragona, 2003, ps. 9–45.

F. Bernat, Els orígens de la dialectologia catalana al segle XIX: la tasca de Manuel Milà i Fontanals, dins Actes del XIIè Congrés de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, PAM / AILLC, Barcelona, 2003, III, ps. 387-411.

F. Bernat, El paper dels dialectes al Romancerillo catalán (1882) de Milà i Fontanals, dins Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història, Publicacions de la Universitat de Barcelona,  Barcelona, 2003, I, ps. 131-146.

F. Bernat, Percepcions interdialectals i variants fonètiques de tipus sociolingüístic en el mallorquí del segle XIX, “Randa”, 50 [Homenatge a Miquel Batllori, 3], (2003), ps. 113-132.

2002

R. Cabré, M. Corretger, C. Duran, X. Ferré, J. Molas, A. Sotelo, X. Vall, Joaquim M. Bartrina, entre les raons poètiques i les científiques, a cura de M. Corretger i X. Ferré, Ajuntament de Reus, 2002.

R. Cabré, L’Estudio sobre Schiller de Josep Yxart: notes per a la recepció a Catalunya de l’obra de Frederic Schiller fins al 1895, “Anuari Verdaguer 1997–2001”, Eumo, Vic, 2002, ps. 89–153. Accés en línia: http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/article/view/67878/86144

R. Cabré, Leopoldo Alas y Josep Yxart. Amistad y aficiones entre dos críticos muy a la moderna. Notas para la recepción de Jean M. Guyau, dins A. Vilanova i A. Sotelo (eds.), Leopoldo Alas “Clarín”. Actas del Simposio Internacional, Barcelona, 2002, ps. 125–160.

F. Bernat, Els inicis de la teoria fonètica catalana al segle XIX: les idees de Milà i Fontanals sobre el vocalisme, “Estudis de Llengua i Literatura Catalanes”, XLIV [Miscel·lània en honor del Dr. Giuseppe Tavani, 3] (2002), ps. 103-128.

2001

R. Cabré, Classicisme i romanticisme en Costa i Alcover. Una escriptura mediterrània, dins Els Països Catalans i el Mediterrani: Mites i realitats. Actes del col·loqui de l’Association Française des Catalanistes, Rennes 1999, PAM, Barcelona, 2001, ps. 167–190.