Tàrrega, c. 1915. A la dreta, cartell publicitari de les Obres completes de Verdaguer de la Ilustració Catalana

[072] Arxiu Comarcal de l'Urgell, Col·lecció de fotografies, UI 334.

J. M. Domingo, Magnitud i desencís. Verdaguer poeta, dins Verdaguer des de Ponent, Lleida, 2003, ps. 15-21. ¶ Id., Id., dins Verdaguer reavaluat. El fons de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, a cura de R. Pinyol i Torrents i I. de Colmenares, Barcelona, 2013, ps. 35-46.

, , , ,

0072 Tàrrega 1915 jpeg