Tomàs Padró, il·lustració per a la Historia de Cataluña d’Antoni Bori i Fontestà (1898)

[031] Tomàs Padró, il·lustració que fa de colofó a Antonio Bori y Fontestá, Historia de Cataluña[.] Sus monumentos, sus tradiciones [,] sus artistas y personajes ilustres, [...], Henrich y Cª, Barcelona, 1898, p. 342.

Josep M. Domingo, Sobre la Renaixença, "L'Avenç", 390 (maig 2013), ps. 26-35.

Josep M. Domingo, Sobre la Renaixença, "L'Avenç", 390 (maig 2013), ps. 26-35.

, , , ,

0031 Padró