V Seminari d’Estudis Catalans del Vuit-cents. Reus, 11 de desembre de 2015

05 Seminari 2015 convocatòria 002_Page_1