Víctor Balaguer, Las calles de Barcelona, 1865

[017] Víctor Balaguer, Las calles de Barcelona [...], Salvador Manero, Barcelona, 1865, I.

J. M. Domingo, “Jocs Florals de Barcelona en 1859.” Modernització urbana i representació col·lectiva, “L’Avenç”, 252 (desembre 2009), ps. 32-44: "l’operació de Víctor Balaguer amb el nomenclàtor de carrers de la nova Barcelona [de l’Eixample] [era explicada] als dos volums de Las calles de Barcelona (1865), que s’obri[en] amb un gravat que en sintetitzava les motivacions: poblats ja d’edificis i d’espais monumentals (que la iŀlustració mostra segons una ubicació imaginària), els carrers de Barcelona són en disposició de rebre els títols d’honor que la història els ha aplegat: el comerç, la indústria, la navegació o la guerra (en primer terme, segons els emblemes respectius) han acumulat episodis de glòria que la fama (en la part superior), en aquest cas sota l’aspecte de nomenclàtor urbà, proclama i el llorer (davant de tot) celebrarà com a triomfs i com a auguri de noves conquestes. “La Història”, dirà Antoni de Bofarull a la cerimònia dels Jocs del 59, “dóna a l’home un gènero de superioritat que ratlla en soberania”" (ps. 38-39).

, , ,

Víctor Balaguer, Las calles de Barcelona, 1865