Walter Scott, Canto del último trobador. Poema en seis cantos, traducció de Pau Piferrer, Barcelona, 1843

[066] Walter Scott, Canto del último trobador. Poema en seis cantos, trad. Pau Piferrer, Barcelona, Librería de Juan Oliveres, 1843.

J. M. Domingo, (ed.), Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme, Barcelona, 2011, p. 63.

, , , , , , ,

0066 Scott 1843